تاپمقایسه کالا (0)


تاپ افتاده جودون

تاپ افتاده جودون

این مدل با جنس ویسکوز جودون  تولید و ارائه شده استالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمی..

7,000 تومان

تاپ افتاده خالدار

تاپ افتاده خالدار

این مدل با جنس ویسکوز و قابلیت کشی که دارا می باشد برای سایزهای مخلف پیشنهاد می گرددالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند ت..

7,500 تومان

تاپ تمام چاپ برگ

تاپ تمام چاپ برگ

این مدل با جنس ویسکوز و چاپ مرغوب طرح برگ تولید شده است.الیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خم..

12,000 تومان

تاپ حلقه ای چاپ گل

تاپ حلقه ای چاپ گل

..

6,800 تومان

تاپ راه راه قهرمانی

تاپ راه راه قهرمانی

تاپ زنانه ویسکوز راه راه طرح قهرمانی..

5,500 تومان

تاپ راه راه پاپیون راه راه

تاپ راه راه پاپیون راه راه

این مدل ترکیبی از پارچه مشکی و پارچه راه راه با جنس ویسکوز می باشدالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ د..

6,000 تومان

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه ویسکوزالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمیر کردن اﻟﻮار درﺧﺘﺎن ساخته می شوند‏.‏ ال..

8,900 تومان

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه فری سایز و ویسکوزالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمیر کردن اﻟﻮار درﺧﺘﺎن ساخته می..

8,900 تومان

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانهالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمیر کردن اﻟﻮار درﺧﺘﺎن ساخته می شوند‏.‏ الیاف ویس..

8,900 تومان

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه با جنس ویسکوز و فری سایزالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمیر کردن اﻟﻮار درﺧﺘﺎن س..

8,900 تومان

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه ویسکوز

تاپ زنانه ویسکوز فری سایزالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمیر کردن اﻟﻮار درﺧﺘﺎن ساخته می ش..

8,900 تومان

تاپ زنانه چریکی

تاپ زنانه چریکی

این مدل با طرح چریکی و جنس ویسکوز تولید شده استالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمیر کردن ا..

6,000 تومان

تاپ سنگدوزی حریر

تاپ سنگدوزی حریر

تاپ سنگدوزی شده و ترکیبی از پارچه ویسکوز و حریر می باشدالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمی..

10,000 تومان

تاپ طرح شومیز

تاپ طرح شومیز

تاپ زنانه با طراحی مشابه شومیز و جنس ویسکوز می باشدالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که فرآیند تولیدی مانند کاغذ دارند از خمیر کر..

6,500 تومان

تاپ فلور تمام چاپ زنانه

تاپ فلور تمام چاپ زنانه

تاپ تمام چاپ با برترین مواد چاپی ضمانت شده بر روی پارچه ای لطیف از جنس ویسکوز ارائه می گرددالیاف طبیعی ویسکوز دارای ماهیت گیاهی هستند و از آنجایی که ف..

6,500 تومان

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)